Driva företag i Sverige och utomlands

Det finns stora skillnad på att driva företag i Sverige eller i ett annat land. Framför allt beroende på vilket det andra landet är.

Sverige, EU eller annat land

Inledningsvis går det att skilja på Sverige och andra EU-länder. Här finns generellt liknande lagstiftning. Tack vare EU-samarbetet är det oftast enkelt att driva företag i så väl Sverige som något annat land, till exempel Spanien eller Tyskland. Det som kan ställa det är språket. Många svenskar kan tyska, en del kan spanska. Fördelen i Spanien är att det finns gott om svensk- och engelskspråkiga jurister och andra aktörer som kan hjälpa till.

Problemet med så väl Spanien och Tyskland är byråkratin. Det finns stora skillnad när det kommer till svensk byråkrati och den byråkrati som råder i Tyskland och Spanien. För den som har bott något av de länderna och har deklarerat sin skatt eller varit i kontakt med myndigheterna vet de precis vad vi pratar om.

Att allt är sämre i de länderna vore en stark överdrift. Däremot finns det betydande skillnad som är bra att tänka på i samband med att man ska starta sitt företag, och även under tiden när man driver det.

Just skillnaderna på skatterna är ett. Här är vårt tips att kontakta en lokal revisionsbyrå eller liknande. De är oftast måna om att behandla sina kunder väl och göra ett bra jobb, samtidigt som man som företagare slipper direktkontakten. Det som är bra att tänka på i icke EU-stater är att lagstiftningen kan skilja sig kraftigt emot Sverige. Gör därför en bra undersökning innan du åker dit för att försäkra dig om att inga oväntade problem kommer att uppstå.