Tolka resultatet från medarbetarundersökningar rätt

Med enkelt och smart utformade medarbetarundersökningar kan du få en bra överblick över kontorets välmående, prioritetsarbete och effektivitet. Men det gäller att ta fram en undersökning som ställer de rätta frågorna, och inte tar alltför mycket av personalens tid.

Varför medarbetarundersökningar?

Det enkla svaret på varför ett företag skulle vilja utföra en medarbetarundersökning, är att nöjda medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. Personer som trivs med sin arbetsmiljö och sina arbetsuppgifter har större möjlighet att influera företagets leverans av tjänster eller produkter på ett positivt sätt.

Medarbetarundersökningar kan också visa om det dagliga arbetet prioriteras rätt. Kanske läggs det alltför mycket tid på onödiga aktiviteter som ganska enkelt hade kunnat automatiserats. Ibland visar resultatet att allting generellt fungerar ganska bra – även det är nyttig information.

Tolka undersökningen rätt

Det är viktigt att komma ihåg, att all tolkning av siffror och mönster, kräver viss finess av den som analyserar. Att dra fel slutsatser av undersökningens resultat kan leda till värre konsekvenser än att totalt ignorera resultatet.

Syftet är att försöka hitta tendenser som verkar överensstämma på ett övergripande plan – oavsett inom vilket område personerna arbetar. Om bara en enda person rapporterar om tråkiga arbetsuppgifter och generell vantrivsel, är det så klart viktigt att känna till det. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära strukturförändringar som påverkar hela verksamheten. Ta allt med en nypa salt och försök hitta potentiella förändringar som skulle kunna påverka företaget positivt.

Allt om företag