Därför är det viktigt att göra faktureringen till en rutin

Handen på hjärtat: det är inte alltid så enkelt att sköta exakt alla företagsbitarna själv. Faktureringen är en sådan syssla som oftast skjuts upp tills man har mer tid. Sedan inser man att man inte hade mer tid längre fram, och så uppstår en ond cirkel av mycket jobb i kombination av fördröjda intäkter.

Som företagare har man egentligen inte råd med att skjuta fram faktureringen. Man vet nämligen aldrig när man får oförutsedda utgifter eller ett guldläge till att göra en bra investering. Att sköta faktureringen är med andra ord viktigt.

Det går att få hjälp med faktureringen

Kanske känner du igen dig i det här med att skicka en faktura tar lite för lång tid för att du ska känna dig helt lugn? Det finns två sätt att lösa det: antingen försöker du skapa en rutin kring faktureringen eller så anlitar du hjälp med den. Varje alternativ har sina egna fördelar. Om du bara kan försöka avvara en bestämd dag åt att skicka fakturor kan du snart få rutin på det.

Samtidigt kan professionell fakturahjälp bidra med så mycket. Du kan exempelvis få hjälp att anpassa fakturahanteringen efter specifika kunder, sälja en faktura samt få hjälp med själva utskicket. Om fakturan inte skulle betalas i tid kan faktureringsföretaget skicka påminnelser och sköta indrivningen åt dig.

Fakturering är ett sätt att få likvida medel

Generellt sett mår ett företag bra av att ha likvida medel. För att få bra likviditet måste man 1) sälja tjänster eller produkter och 2) få betalt för tjänsterna eller produkterna. Företag som mest säljer tjänster får vanligtvis in pengar genom att fakturera till kunderna.

Beroende på kunden kan betalningstiden justeras, men kunden har alltid rätt till minst 30 dagars faktureringstid. Det innebär att betalningen dröjer från det att tjänsten slutförts och fakturan skickats.

Likvida medel är en förutsättning för tillväxt. Det gäller att hitta en balans mellan att växa för fort och att ha kvar pengar på företagskontot.

Man kan få olika mycket faktureringshjälp

Som redan nämnts i den här artikeln går det att få olika mycket faktureringshjälp. Så kallad factoring är ett vanligt sätt att skynda på betalningen genom att sälja fakturan vidare till en långivare.

Då fungerar fakturan som en garanti för att långivaren får betalt. Ska du sälja en faktura betalar du ett procentuellt belopp av fakturans värde. På så sätt får långivaren betalt för tjänsten och du kan få in pengarna inom loppet av några dagar.

Se helt enkelt över vilken hjälp du behöver och anlita ett faktureringsföretag utifrån det.

Allt om företag